Adult Aikido & Mugai Ryu Iaido

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 

Adult Aikido

6:00 – 7:30 AM

Adult Aikido

6:00 – 7:30 AM

Adult Aikido

6:00 – 7:30 AM

 

Mugai Ryu Iaido

8:45 – 9:50 AM

 

Aikido Open Mat

7:00 – 9:00 AM

         

Aikido Weapons

Adults & Children

9:00 – 9:50 AM 

 
         

Adults & Children Aikido

10:00 – 11:00 AM

 
         

Adult Aikido

12:00 – Noon

 
             
             
     

Mugai Ryu Iaido

6:30 – 7:40 PM

 

 

   

Adult Aikido

7:00 – 8:00 PM

Adult Aikido

7:00 – 8:00 PM

Adult Aikido

7:00 – 8:00 PM

Adult Aikido

7:00 – 8:00 PM

Adult Aikido

7:00 – 8:00 PM

 

 

 

Adult Aikido

8:00 – 9:00 PM

Adult Aikido

8:00 – 9:00 PM

Adult Aikido

8:00 – 9:00 PM

Adult Aikido

8:00 – 9:00 PM

Adult Aikido

8:00 – 9:00 PM